Kniha návštěv

Datum: 09.01.2019

Vložil: občan

Titulek: zvůle

Zajímá vás, jak se vyvíjí nový Jednací řád zastupitelstva města? V souladu s usnesením ZM č. 26 zaslala dne 14. 12. 2018 naše zastupitelka Vendula Dvořáková paní starostce Čihákové e-mailem novou verzi Jednacího řádu, se žádostí o jeho rozeslání všem zastupitelům, aby si jej mohli prostudovat. Na zastupitelstvu konaném dne 28. 12. 2018 však vyšlo najevo, že paní starostka, bez uvedení důvodu, tuto novou verzi nikomu neposlala. Žádali jsme proto vysvětlení, kterého se nám však nedostalo. Následně jsme iniciovali vytvoření pracovní skupiny 4 zastupitelů, která vytvoří novou verzi Jednacího řádu společně. Do skupiny byli nominování: Vendula Dvořáková, Vladimír Rišlink, Zuzana Čiháková, Tomáš Neruda.

Zpět na diskuzi