Kniha návštěv

Datum: 04.01.2019

Vložil: Kouřimák

Titulek: Re: Re: zasněžená Kouřim

Pro ba - až budete mít zase něco k tématu, napište...
1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který ukládá státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejným institucím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Informace úřady poskytují buď aktivně zveřejněním anebo na žádost. Zákon tak realizuje právo občanů na přístup k informacím podle čl. 17 a 35 Listiny základních lidských práv a svobod a zavádí do celé oblasti veřejné správy.

Zpět na diskuzi