Kniha návštěv

Datum: 19.10.2016

Vložil: orel

Titulek: zdr. středisko - díl x

Ono je taky velice zajímavé, že paní starostka chtěla již na zasedání ZM hlasovat o zdravotním středisku a na zasedání bylo 8-9 zastupitelů !!!
Už chtěla kupovat technický dvůr za 1,2 mil.

Děkuji těm zastupitelům, co ji stopli. Tady je evidentní, že to středisko paní starostka tlačí ze všech sil.

Hlavně že když se jednalo počátkem roku o příspěvku pro pořádající agenturu festivalu ve skále, tak se hlasování odkládalo, aby bylo na zasedání zastupitelů více.

Odpovědět

—————

Datum: 19.10.2016

Vložil: eee

Titulek: Re: zdr. středisko - díl x

Hraje pro tajemníka jak to jde , snad mají někteří zastupitelé ještě mozek a ne nasráno jak se to jevilo doposud.

Odpovědět

—————

Datum: 19.10.2016

Vložil: člověk

Titulek: Re: zdr. středisko - díl x

.....voda na Strašík, zdravotní středisko pod kostelem ????? to jsou ale tajemné aktivity.
Co takhle ty metry co by vedly na Strašík, vyměnit nové potrubí v Kouřimi ???To bychom si také zasloužili nebo ne?
Zdravotní středisko určitě ale nééé na náměstí.
Co na tom starostka nechápe, že občané to tak nechtějí. Co udělá, postaví si hlavu a když ne tam kde chce ona, tak nebude nikde ???Co to je za jednání ???

Odpovědět

—————

Datum: 19.10.2016

Vložil: OK

Titulek: Re: Re: zdr. středisko - díl x

Bohužel

Odpovědět

—————

Datum: 18.10.2016

Vložil: jeli.to

Titulek: Jednou tak, pak zas jinak...

Proč v zápisech v rubrice ostatní je jednou XXXXX a jindy se pojmenovává ? Připomíná mi to podobnou práci, jakou vykonává KZ.

Odpovědět

—————

Datum: 18.10.2016

Vložil: Shrek

Titulek: Re: Jednou tak, pak zas jinak...

Jsou to trdla

Odpovědět

—————

Datum: 18.10.2016

Vložil: °-°

Titulek: Re: Jednou tak, pak zas jinak...

tato rubrika je k ničemu...ostatně z toho není ani nic poznat.
A že měl p. Adam an ZM tentokrát velice zajímavou diskusi :D

No co, hlavně že víme, že nad Kouřimí rostou šípky! :)))

Odpovědět

—————

Datum: 17.10.2016

Vložil: člověk

Titulek: zdravotní středisko

Na konci kopírovaného textu ze zápisu zastupitelstva si dovolím pár otázek k diskuzi :::
1.1. Výstavba zdravotního střediska Kouřim A) náměstí místo technického dvora B) ulice Československé armády u Základní školy Miloše Šolleho. Usnesení č. 200 ZM schvaluje v rámci přípravy pro výstavbu zdravotního střediska v Kouřimi A) náměstí místo technického dvora B) ulice Československé armády u Základní školy Miloše Šolleho níže uvedené kroky - jednání se sousedy, možnost dotací, vytvoření studie pro lokalitu B, cena pozemku v lokalitě A, prověření možnosti parkování v obou lokalitách. Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel 0 Usnesení bylo přijato.
.....kdo z nás diskutoval na toto téma se zastupitelem, kterého si volil?? Který zastupitel jednal ve prospěch občana ?? Osm zastupitelů souhlasí s takovou kravinou ???Jak je to možný ???

Odpovědět

—————

Datum: 17.10.2016

Vložil: Shrek

Titulek: Re: zdravotní středisko

A 8 to jsou ti blbci podmáznutý starostou to je diktát a ?????

Odpovědět

—————

Datum: 17.10.2016

Vložil: hahahahaha

Titulek: Re: zdravotní středisko a jiné kokotiny

Volební strana č. 1
Kouřim – náš domov, sdružení nezávislých kandidátů – volební program
Členové sdružení: Mgr. Zuzana Čiháková, Josef Hasil, Marek Ježík, Mgr. Jana Havlíčková, Mgr. Tomáš
Neruda, Roman Kubelka, RNDr. Jaroslav Maršálek, CSc., Mgr. Jana Moskalová, Th.D., Karel Sobotka,
Vladimír Havlíček, Jiří Pivoňka, Hana Žáková, Mgr. Radomila Vedralová, Libor Chmel, Miloslav Kapic
Vážení spoluobčané,
předstupujeme před Vás s volebním programem, ve kterém Vám nabízíme návaznost na současný vývoj
města a rozvíjení základních jistot, které město svým občanům poskytuje.
Město Kouřim – náš společný domov – vnímáme jako živé město rodinného typu, ve kterém
1) se dá velmi dobře žít
2) plně funguje mezigenerační spolupráce
3) vládnou přátelské vztahy a pohostinnost
Za stávající základní jistoty, které město svým občanům poskytuje, považujeme:
- postupný rozvoj ve všech oblastech života města
- vytváření prostoru pro kouřimské podnikatele
- nezvyšování poplatků pro občany ze strany města
- fungující infrastruktura
- prorodinné a sociální programy města (od jistot přijetí dětí do školky až po
spoluvytváření podmínek pro důstojné stáří)
- dlouho a systematicky budované povědomí, že město je tu zcela pro své občany
- vstřícná a otevřená radnice – ochotní pracovníci, více než 10 let je radnice
otevřena pro své občany denně, není výjimkou, že pracovníci rádi pomohou
kdykoliv dle potřeby i o víkendu řešit záležitosti občanů.
- město je schopno a vždy připraveno řešit v týmu s občany kolizní situace (např.
povodeň 2013, kdy široké okolí obdivně hledělo ke Kouřimi, jak si s povodní
poradila).
Naše vize, které představují touhy, sny, naděje, cíle a plány se plně ztotožňují se Strategickým plánem
rozvoje města Kouřim na období let 2014 – 2020, nemají hranic a představují budoucnost.
Jsou skutečné, zachycují realitu, která dosud nenabyla fyzické podoby.

Naše hlavní priority v nejbližší době:
1. opravy a výstavba silnic a chodníků, parkovišť
2. dokončení projektu Městský park – pulsující srdce města
3. rekonstrukce sportovního areálu u sportovní haly a její zateplení
4. výstavba kouřimské plovárny
5. výměna střechy u Domova pro seniory u Pražské brány
6. obnova rybníka Strašík
7. obnova historických objektů
Plně si uvědomujeme, že město městem dělají lidé, mezilidské vztahy. Vnímáme, že slušnost a
ohleduplnost, vzájemná úcta jsou základem dobrého života ve městě a ostatní se od nich odvíjí …
Mezilidské vztahy bychom rádi utužovali nadále společnými akcemi (právě proto je město celá léta
pořádá) a společným dotvářením a využíváním veřejného prostoru (náměstí, park, plovárna, ulice, okolí
Kouřimi), který vnímáme jako důležitý prvek pro komunikaci, společenský život, relaxaci, bezpečnost,
posilování soudržnosti, pro výměnu myšlenek a názorů obyvatel a pro zájem společně tvořit.
Prosíme o Vaši podporu a možnost pokračovat v započaté práci. Děkujeme.
(Sdružení se bude dále prezentovat v materiálu, který si Vám dovolíme vložit do poštovn

Odpovědět

—————

Datum: 18.10.2016

Vložil: sojka

Titulek: Re: Re: zdravotní středisko a jiné kokotiny

Jen 8, a co další, jsou asi otráveni tou bandou tupců okolo té báby, ale pak se nedivme že si dělaj co chce ta bába , sakra.

Odpovědět

—————

Datum: 18.10.2016

Vložil: Jeli.to

Titulek: Re: zdravotní středisko

8 - 9 zastupitelů ?
Ono se na zastupitelstvo už nechce ani zastupitelům ? Kde je 15 volených ?

Odpovědět

—————

Datum: 18.10.2016

Vložil: člověk

Titulek: Re: Re: zdravotní středisko

Asi bych musel osobně na úřad pro informaci, kterých 8 zastupitelů. Bohužel ze zápisu není zřejmé krom pana Ježíka a pana Kubelky, který se ujali role "zapisovatelů". Jo a pan Čepelák , který se tohoto bodu nezúčastnil. Pokud jsem se nespletl tak to máme čtyři zastupitelé včetně paní starostky. Ostatní -Přítomni dle prezenční listiny (8 - 9). Ono se ostatním nechce??? Co takhle příště snížit počet zastupitelů?? Počet obyvatelů : 500 - 3 000 = 7 - 15 zastupitelů. No dost otázek, co jsme chtěli to máme. Co chceme změnit, nezměníme, protože Není cílem zavděčit se všem !!!

Odpovědět

—————

Datum: 18.10.2016

Vložil: Shrek

Titulek: Re: Re: Re: zdravotní středisko

Nechodí ale berou , tedy podvodníci

Odpovědět

—————

Datum: 09.10.2016

Vložil: Jeli.to

Titulek: 1STAN,2ANO,3KSČM,4SOC/ODS,...

1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 0,20 X
2 Občanská demokratická strana 59 12,19 X
11 OBČANÉ 2011 0 0,00 X
12 Česká str.sociálně demokrat. 59 12,19 X
26 Koruna Česká (monarch.strana) 1 0,20 X
28 Romská demokratická strana 1 0,20 X
30 ANO 2011 99 20,45 X
32 TOP 09 26 5,37 X
34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 102 21,07 X
37 Komunistická str.Čech a Moravy 70 14,46 X
41 Národní demokracie 0 0,00 X
43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 3 0,61 X
52 Svobodní a Soukromníci 6 1,23 X
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 1 0,20 X
70 SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK 1 0,20 X
72 Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED 12 2,47 X
75 DSSS-Imigranty,islám nechceme! 3 0,61 X
78 Koalice SPD a SPO 31 6,40 X
81 SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. 0 0,00 X
82 Česká pirátská strana 9 1,85 X

Tak i v Kouřimi písknuto, gratulace Rakušanovi, asi nejlepší z volených. Nejsem úplně šťastný za ty komandíry, Bureše a Zemáky tady. ODS očištěna a navrácena - zdá se. Pirátů tu je víc než svobodných...také fajn

Odpovědět

—————

Datum: 15.10.2016

Vložil: Ok.

Titulek: Re: 1STAN,2ANO,3KSČM,4SOC/ODS,...

Bohu díky za ty komandíry, Bureše a Zemáky tady.

Odpovědět

—————

Datum: 16.10.2016

Vložil: jeli.to

Titulek: Re: Re: 1STAN,2ANO,3KSČM,4SOC/ODS,...

Krom toho rozporu s bohem a jeho služebníky, případně slušnými občany, které komandírové s Burešdonašeči likvidovali. Je tu ještě rozpor v tom, že tu něco presentujete směrem k vedení města a nyní, bohudíky . Město je dlouhodobě spoluvedeno zmíněnými a také to tak vypadá. Neberu Vám vaší škatulku, jen to chce být čitelným.

Odpovědět

—————

Datum: 19.10.2016

Vložil: Ok.

Titulek: Re: Re: Re: 1STAN,2ANO,3KSČM,4SOC/ODS,...

Možná někdy příště.

Odpovědět

—————

Datum: 16.10.2016

Vložil: OK

Titulek: Re: Re: 1STAN,2ANO,3KSČM,4SOC/ODS,...

Některé hovado zneužívá mé iniciály, je to hnus, sám se podepsat debil neumí.

Odpovědět

—————

Datum: 17.10.2016

Vložil: Ok.

Titulek: Re: Re: Re: 1STAN,2ANO,3KSČM,4SOC/ODS,...

Není OK jako Ok. - věřím, že i debil pozná rozdíl.

Odpovědět

—————

Datum: 18.10.2016

Vložil: OK

Titulek: Re: Re: Re: Re: 1STAN,2ANO,3KSČM,4SOC/ODS,...

debil jsi sám

Odpovědět

—————

Datum: 18.10.2016

Vložil: Ok.

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: 1STAN,2ANO,3KSČM,4SOC/ODS,...

.......................................................

Odpovědět

—————

Datum: 19.10.2016

Vložil: OK

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1STAN,2ANO,3KSČM,4SOC/ODS,...

Taky si myslím , a dík.

Odpovědět

—————

Datum: 09.10.2016

Vložil: SJ

Titulek: stredisko - pro zajimavost

Paní starostka tu brečí že se musí postavit nové středisko, abychom tu měli zubaře. Tak jí jen chci připomenout, že tu mohla paní zubařka klidně zůstat a ordinaci by si dokonce postavila sama. Jak dopadlo hlasování si můžete prohlédnout níže.

Ze zasedání ZM ze dne 29. 12. 2015, bod 2.12.

Prodej části pozemku p.č. 1236/2 v k. ú. Kouřim RM doporučuje ZM ke zvážení možnost prodeje části pozemku p.č. 1236/2 v k. ú. Kouřim (zahrada u zdravotního střediska) k výstavbě domku se zubní ordinací.

Návrh usnesení ZM nesouhlasí s prodejem části pozemku 1236/2 v k. ú. Kouřim.

Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel 4 (Mgr. Jana Havlíčková Mgr. Jana Moskalová, Th.D. Mgr. Zuzana Čiháková Roman Kubelka)
Usnesení nebylo přijato.

A ted tu bude tlačit na výstavbu nového střediska na náměstí?! A to jen ta parcela, jak je již známo, by byla za min. 1,2 mil Kč.
Takže paní starostko, to že není v Kouřimi zubař, je i zásluha vaše a vašich kolegů ze strany.

Odpovědět

—————

Datum: 09.10.2016

Vložil: Shrek

Titulek: Re: stredisko - pro zajimavost

Todle je jí podobný, pokud to jde tak proti Kouřimi.

Odpovědět

—————

Datum: 04.10.2016

Vložil: sojka

Titulek: zdr. středisko

Jak dopadlo naše nové středisko ???Kdo ví ??????????

Odpovědět

—————

Datum: 05.10.2016

Vložil: starosta

Titulek: Re: zdr. středisko

dobrý večer zdravotní středisko je fata morgana je vidět jen jako ale realita je pryč jinak Kouřim bude bez zubaře

Odpovědět

—————

Datum: 06.10.2016

Vložil: orel

Titulek: Re: Re: zdr. středisko

Kouřim už je bez zubaře.


Odpovědět

—————

Datum: 06.10.2016

Vložil: OK

Titulek: Re: Re: Re: zdr. středisko

A město se stará???? Starostka od slova starat se , nekoná a tedy tam nemá co dělat .Je to její problém , nikoho jiného.
Kdo ještě, dětské, a dál??????????????, jen nám lže.
Hlavní je pro ni , kraviny a proslavit se .

Odpovědět

—————

Datum: 29.09.2016

Vložil: jeli.to

Titulek: el.deska úředníkova

Tak máme 2 nové vyhlášky.

Jednu o nežebrání. OK, pokud se dělá vyhláška pro jednoho jedince, kolik práce by dalo do ní přidat i zákaz podomního prodeje, jež provozuje tolik šmejdů ?? Chrání město své méně zodpovědné spoluobčany ?? No a přidat k tomu ještě stanovení pravidel stánkového prodeje, to by bylo.

Druhou o nevjezdu těžších tonáží na Ptačí ryneček, ano, ale dodatková tabulka tam vjezd umožní a o tranzitní území nikdy nešlo, takže bez efektu.

Mimochodem, na desce opět nesvítí dražební vyhláška :
http://www.portaldrazeb.cz/pdf2/132755.pdf

Odpovědět

—————


Přidat nový příspěvek